Steun ons door je erelid te maken

Geachte Limburgse Open Vld-er,

Jong VLD Limburg heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten. Vol moed en op basis van onze liberale idealen, hebben we nieuwe Limburgse afdelingen opgericht, de bestaande afdelingen nieuw leven ingeblazen en coöperaties tussen hen in de hand gewerkt met een sterke onderlinge gedrevenheid tot gevolg. Ter verrijking en ontspanning van de Limburgse leden organiseerden we vormingen, uitstappen, netwerkevents, etc. Op deze wijze willen wij ook onze werking verder zetten. In aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen, willen we als provinciale overkoepeling verder inzetten op de ontwikkeling van jonge liberalen tot bekwame en ideologisch onderbouwde politici. Daarnaast streven we ernaar in zoveel mogelijk steden en gemeenten een sterke jongerenafdelingen op poten te zetten.

Om al onze liberale plannen te kunnen realiseren en onze werking optimaal te laten verlopen, vragen wij daarom graag uw medewerking. U kan uw steun betuigen door erelid te worden van Jong VLD Limburg. Dit doet U door €25,00 over te maken op rekeningnummer BE76 9731 4870 7195 met vermelding van ‘Erelid’ in combinatie met uw naam. Ereleden ontvangen achteraf een oorkonde van hun erelidmaatschap, zij worden op onze website vermeld en krijgen de nodige aandacht in publicaties en op onze activiteiten.

Door uw bijdrage kan Jong VLD Limburg in 2017 opnieuw kwalitatieve activiteiten organiseren, dynamiek bij haar afdelingen ondersteunen en haar leden verrijken in hun ontwikkeling en vorming tot mogelijke grote liberale denkers.

Liberale groet,

Soetkin Jehaes

Voorzitter Jong VLD Limburg
soetkin_jehaes@hotmail.com

Hans Similon

Frederick Vandeput

Tim Prys

Igor Philtjens

Hilde Vautmans

Nele Lijnen

Jan Dalemans

Marino Keulen

Annemie Langmans

Piet Schiepers

André Vanhex

Rudi Stokmans

Karel Pinxten

Luc Hermans

Dirk Vanderquaden

Lode Vereeck

Patrick Mombaers

Werner Raskin

Pieter Indemans

Nu jij nog?

Nog niet overtuigd? Wij sturen je vrijblijvend wat informatie